Onze pedagogische visie

Onze visie

Onze visie is kindvolgend. Daar waar een kind behoefte aan heeft én wat een kind vanuit zijn eigen mogelijkheden kan. Vanuit een kleinschalige en huiselijke omgeving bieden wij stimulerende activiteiten. Met als doel veiligheid en vertrouwen voor het kind.

Wij gaan uit van de volgende pedagogische uitgangspunten:

Emotionele veiligheid

De B’engeltjes biedt kleinschalige kinderopvang. Met een kleine groep van maximaal 9 kinderen per dag creëren wij een huiselijke en knusse sfeer oftewel; een tweede thuis. Doordat wij met vaste leidsters werken en de kinderen elkaar goed kennen, bieden wij de kinderen een veilige basis. Ze weten waar ze aan toe zijn, en voelen zich bij ons echt thuis.
Ook de ouder betrokkenheid speelt hierin een grote rol.

Door deze geborgenheid en veiligheid kunnen kinderen echt zichzelf zijn. Mede hierdoor ontwikkelen ze zich bij ons echt als een eigen individu. Deze kernwaarden zijn voor ons de basis en het allerbelangrijkste uitgangspunt.

Sensitieve responsiviteit staat centraal. De signalen van de kinderen goed opmerken, op de juiste manier interpreteren en daar een passende reactie op geven. Met onze kleine groep is hier voldoende tijd en ruimte voor. De huiselijke sfeer laten wij zoveel mogelijk terugkomen in de inrichting, in de interactie vaardigheden, in de regels, maar ook in het dagritme. Gezellig met elkaar eten aan tafel, respect voor autonomie en jezelf kunnen zijn.

Ontwikkelen van sociale competenties

Door je kind(eren) op te laten vangen op de B’engeltjes maken jullie de keuze voor het groepsverband. In de groep bouwt het relaties op met andere kinderen en met verschillende volwassenen. In de omgang met anderen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Het kind ziet wat zijn gedrag voor invloed heeft en leert om te gaan met zijn eigen boosheid, verdriet en blijdschap. Maar ook met de emoties van anderen. Onze leidsters scheppen de voorwaarden voor het samen spelen: door de inrichting van de ruimte en het aanbieden van spelmaterialen.
Je kind ontwikkelt ook sociale vaardigheden door bijvoorbeeld te helpen met opruimen, het delen van speelgoed, het samen eten, leren wachten en het samen vieren van een feestje. Maar ook het medeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten.

Ontwikkelen persoonlijke competenties

Ieder kind ontwikkelt op zijn of haar eigen manier en op een eigen tempo. Het bieden van een veilige en vertrouwde sociale omgeving is de basis voor een kindje om een eigen individu te ontwikkelen. Respect voor de autonomie vinden wij op de B’engeltjes belangrijk. Het bieden van de gelegenheid aan het kind om eigen oplossingen en ideeën in te brengen en om dingen zelf te doen.

Dit vinden wij belangrijk zodat een kind:

N
Zelf initiatieven kan ontplooien
N
Zelf dingen kan uitproberen
N
De wereld kan ontdekken
N
Zelf eigen mogelijkheden en beperkingen kan ontdekken
N
Zelf de oplossing kan bedenken.

Wij stimuleren dit door zoveel mogelijk de gedachtelijn van het kind te volgen, eigen initiatief aan te moedigen, de kijk van het kind te accepteren, geduld te tonen, te luisteren, complimenten uit te delen en de situatie aan te passen indien nodig. Dat kinderen vooral ook veel zelf te laten doen, wat goed is voor de ontwikkeling van hun persoonlijke competenties. Dat ze zelf keuzes maken, helpen en bijdragen op de groep. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Kinderen krijgen hierdoor vaardigheden onder de knie en bouwen zelfvertrouwen op. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Eigen maken van normen, waarden en de cultuur

Het overbrengen van normen en waarden is een belangrijk aspect van opvoeden. Daarnaast wil je dat kinderen zich thuis voelen. Daarom vinden wij het op de ‘B’engeltjes ook fijn om op de hoogte te zijn van wat ouders belangrijk vinden in hun opvoeding. In groepsverband maakt het kind kennis met normen en waarden, die zijn gericht op veiligheid, respect voor elkaar en ontplooiings mogelijkheden. De pedagogisch medewerker heeft hierin een voorbeeldfunctie. Kinderen leren hierdoor ook normen en waarden die buiten de gezinssituatie voorkomen. Vanuit deze veilige startpositie kan het kind de samenleving verkennen.

Inschrijven

Wil jij je kindje bij ons laten spelen?

Contact

Kinderdagverblijf De ‘B’engeltjes
Wittevrouwensingel 41
3581 GD Utrecht
06 -55806865
info@kdv-debengeltjes.nl

Route